Postat pe 19.01.2019

A&I Consulting

Serviciile A&I Consulting sunt:
Raport personalizat privind posibilitatea accesarii de finantari nerambursabile
-Analiza eligibilitatii
Consultanta pentru depunerea proiectelor in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile, inclusiv depunere on-line
–cerere de finantare
–memoriu general
–memoriu justificativ achizitii utilaje/dotari
–bugete
Managementul proiectelor (implementarea)
–rapoarte de progres
–dosare de avans
–dosare de plata
–asistenta de specialitate
Consultanta in domeniul achizitiilor publice: achizitii directe, proceduri simplificate si licitatii deschise
-consiliere privind întocmirea programului anual al achiziţiilor publice;
-stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
-întocmirea documentaţiilor de atribuire;
-stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie a ofertanţilor şi întocmirea notelor justificative aferente;
-redactarea şi publicarea anunţurilor în SEAP;
-derularea procedurilor de achiziţie publică la termenele şi în condiţiile stabilite;
-redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de potenţialii ofertanţi;
-redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse;
-elaborarea procesului verbal de deschidere a ofertelor, a raportului procedurii de atribuire şi a comunicării rezultatului procedurii de atribuire către ofertanţi;
-intocmire drafturi sedinte de evaluare
-întocmirea dosarului achiziţiei publice.
Intocmire strategii de dezvoltare locala
www.ai-consulting.ro
Contactează-ne
Mesajul a fost trimis. Te vom contacta în curând.